a a a

Consultare publică pentru “Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne”, cu ajutorul fondurilor

Comunicate de presă


Consultare publică pentru “Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne”, cu ajutorul fondurilor structurale

 

        Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei lansează astăzi, 04.06 a.c., spre consultare publică, Ghidurile Solicitantului pentru trei din cele patru operaţiuni ale Domeniului Major de Intervenţie 2, “Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne”, din Axa prioritară 3, “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii pentru sectoarele public şi privat”, din fonduri structurale.
        Cele trei operaţiuni sunt „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la Broadband, acolo unde este necesar”, “Susţinerea implementării de aplicaţii de e-Educaţie, acolo unde este necesar” şi “Susţinerea implementării de soluţii de e-Sănătate şi asigurarea conexiunii la Broadband, acolo unde este necesar”. Bugetul cumulat al operaţiunilor este 83,6 milioane Euro. Nivelul minim finanţat pentru un proiect în cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2 este 100.000 de Euro.
        Ghidul operaţiunii „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la Broadband, acolo unde este necesar” vizează proiectele ce vor conduce la furnizarea a cel puţin unui serviciu public către cetăţeni, administraţie publică, companii sau/şi ONG-uri. Beneficiarii acestei operaţiuni pot fi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, asociaţii de dezvoltare intercomunitară sau parteneriate între instituţii publice.
         Proiectele finanţate în cadrul operaţiunii „Susţinerea implementării de aplicaţii de e-Educaţie şi asigurarea conexiunii la Broadband, acolo unde este necesar” trebuie să conducă la furnizarea unor soluţii de educaţie prin mijloace electronice pentru cetăţeni, administraţii publice şi companii. Pentru a fi eligibili, beneficiarii acestei operaţiuni trebuie să se încadreze în următoarele categorii: autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, parteneriate între instituţii publice precum şi universităţi publice acreditate. 
        Cel de-al treilea ghid corespunde operaţiunii „Susţinerea implementării de soluţii de e-Sănătate şi asigurarea conexiunii la Broadband, acolo unde este necesar”, fiind supus spre consultare publică în două variante: una pentru administraţia publică centrală, şi alta pentru administraţia publică locală. Beneficiarii acestei operaţiuni sunt autorităţile publice centrale, respectiv instituţiile publice sanitare, autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
          Cel de-al patrulea ghid corespunzător operaţiunii „Implementarea de sisteme IT&C în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice şi asigurarea conexiunii la Broadband, acolo unde este necesar” din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2, va fi lansat spre consultare publică de către Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI) până la sfârşitul acestei săptamâni, atât pe site-ul MCTI, cât şi pe cel al OIPSI.
         Cele trei Ghiduri ale Solicitantului pot fi consultate public începând de astăzi, 04.06 a.c.,  până pe 27.06 a.c., pe website-urile www.mcti.ro şi http://fonduri.mcti.ro. Sugestiile şi observaţiile sunt aşteptate la adresa de email, fonduri@mcti.ro.
         Tot pe website-urile www.mcti.ro şi http://fonduri.mcti.ro, cei interesaţi de Domeniul Major de Intervenţie 1, operaţiunea 1, “Sprijinirea accesului la broadband şi serviciile conexe”, lansată de MCTI, îşi pot înregistra în continuare proiectele. Mai multe detalii se pot obţine consultând Ghidul Solicitantului pentru această operaţiune sau accesând pagina http://fonduri.mcti.ro .
    

04.06.2008
 
Compartimentul de informare publică şi Relaţii cu presa