a a a

MCTI a selectat participanţii la trainingul pentru Fonduri Structurale

Comunicate de presă

MCTI a selectat participanţii la trainingul pentru Fonduri Structurale

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI), în calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, a selectat participanţii la training-ul din perioada 29-30 ianuarie 2008, organizat pentru scrierea proiectelor finanţate din fonduri structurale în domeniul IT&C.


Trainingul va fi gratuit şi se va desfăşura la sediul MCTI din Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14. Evenimentul are în vedere furnizarea informaţiilor necesare pentru elaborarea propunerilor de proiecte, existenţa unui portofoliu bine pregătit fiind un factor important pentru asigurarea unei rate crescute de absorbţie a Fondurilor Structurale.

Cursul se adresează întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) care intenţionează să depună proiecte spre finanţare în cadrul Axei Prioritare 3 – Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor pentru Sectoarele Privat şi Public, Domeniul Major de Intervenţie 3.3 – Dezvoltarea E-Economiei.

Selecţia celor 25 de participanţi s-a realizat pe baza datelor furnizate de către aceştia, după gradul de pregătire şi numărul proiectelor. La selecţie au participat 277 de firme înscrise până în data de 11.01.2008.

Agenda cursului şi lista firmelor participante se regăsesc pe site-ul MCTI (www.mcti.ro), secţiunea „Fonduri Structurale”, la rubrica “Chestionar pentru potenţialii beneficiari”: http://www.mcti.ro/index.php?id=419&L=0.

Datorită numărului mare de firme înscrise şi selectate pentru proiecte, MCTI va organiza, în perioada 5-6 februarie 2008, o a doua sesiune de training. Lista suplimentată este disponibilă pe adresa menţionată anterior.

17.01.2008

Compartimentul de informare publică şi Relaţii cu Presa