a a a

IMM-urile, interesate să îşi eficientizeze afacerile accesând fonduri structurale destinate domeniului IT&C

Comunicate de presă
IMM-urile, interesate să îşi eficientizeze afacerile accesând fonduri structurale destinate domeniului IT&C

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a finalizat primele două sesiuni de training gratuit pentru companiile din sectorul IMM, interesate de accesarea Fondurilor Structurale în domeniul IT&C.

Cele două sesiuni au fost organizate de Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI), în intervalele 29-30 ianuarie şi 5-6 februarie, reunind reprezentanţi ai 50 de IMM-uri din toată ţara. Cursurile au fost structurate pe cinci module: Oportunităţi de finanţare, Circuitul proiectului, Pachetul cererii de finanţare, Evaluarea cererii de finanţare şi Implementarea proiectului. Participanţii au avut posibilitatea de a afla direct de la specialiştii din cadrul MCTI condiţiile de eligibilitate, cum se completează o cerere de finanţare, cum se implementează un proiect, care va fi legătura dintre OIPSI şi beneficiar pe durata implementării acestuia precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor pe durata implementării şi post-implementării proiectului.
Evaluarea cursurilor indică interesul participanţilor de a afla mai multe detalii despre posibilitatea coordonării abordării pragmatice cu cadrul teoretic, modalităţile de rambursare, precum şi realizarea auditului extern. Organizarea celor două sesiuni de training a oferit ocazia reprezentanţilor MCTI de a discuta direct cu participanţii pe marginea Ghidurilor solicitantului şi anexelor, pentru a armoniza aceste documente cu cerinţele reale ale pieţei şi a le face cât mai uşor de înţeles pentru aplicanţi.

Reprezentanţii MCTI le-au reamintit cursanţilor că toate întreprinderile mici şi mijlocii interesate să obţină informaţii despre fondurile structurale pot contacta Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale la adresa de email fonduri@mcti.ro, solicitările urmând să fie soluţionate în termen de maxim 48 de ore lucrătoare de la recepţionarea mesajului.

De asemenea, toţi cei interesaţi să consulte suportul sesiunilor de training organizate de MCTI, o pot face accesând adresa www.mcti.ro, secţiunea „Fonduri Structurale”, la rubrica „Chestionar pentru potenţialii beneficiari”.

MCTI este organismul intermediar de gestionare a fondurilor structurale în domeniul IT&C, pentru implementarea Axei Prioritare 3 din cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice. În 2008, fondurile alocate de Comisia Europeană pentru implementarea proiectelor de IT&C în cadrul IMM-urilor se ridică la aproximativ 40 milioane de Euro.

08.02.2008
 
Compartimentul de informare publică şi Relaţii cu Presa