a a a

MCTI lansează primul apel de proiecte de finanţare din fondurile structurale destinate domeniului IT&C

Comunicate de presă
MCTI lansează primul apel de proiecte de finanţare din fondurile structurale destinate domeniului IT&C

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei lansează astăzi, 8 aprilie a.c., primul apel pentru proiecte din fondurile structurale destinate sectorului IT&C, respectiv Operaţiunea “Sprijinirea accesului la internet şi la serviciile conexe”. Aceasta face parte din Domeniul Major de Intervenţie 1, “Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”, Axa Prioritară 3, „IT&C pentru sectoarele privat şi public”.

Operaţiunea 3.1.1., lansată astăzi, se adresează IMM-urilor şi ONG-urilor şi este menită să stimuleze cererea de servicii de tip Broadband la nivel naţional, precum şi achiziţionarea de calculatoare pentru fiecare punct de lucru şi/sau echipamente şi servicii conexe necesare pentru o reţea de maximum 10 computere. Totodată, acestea pot primi finanţare europeană nerambursabilă şi pentru alte proiecte, care au în vedere achiziţionarea de servere şi softuri, imprimante (A4/A3), scannere şi camere web pentru videoconferinţe pentru fiecare punct de lucru, dar nu mai mult de zece. Totodată, IMM-urile şi ONG-urile pot accesa fonduri europene şi pentru cumpărarea de licenţe software, realizarea de website-uri şi achiziţionarea şi implementarea soluţiei de semnătură electronică.

Suma totală alocată acestei operaţiuni este de 29,5 milioane lei (9 milioane Euro). Suma maximă cu care poate fi finanţat un poiect ajunge la 82.000 lei (25.000 Euro). Rata de cofinanţare europeană este de maximum 80% pentru IMM-uri şi 95% pentru ONG-uri.

„În urma lansării acestui prim apel de proiecte sperăm să finanţăm aproximativ 900 de IMM-uri şi ONG-uri”, a declarat Károly Borbély, Ministrul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. „MCTI a iniţiat încă de anul trecut sesiuni de informare pentru IMM-uri şi ONG-uri la nivel naţional, astfel încât interesul potenţialilor beneficiari ai primei tranşe de fonduri structurale în domeniul IT&C să fie maxim”, a adăugat el.

Înregistrarea proiectelor pentru operaţiunea 3.1.1. se va realiza on-line în mod continuu, începând cu data de 21 aprilie 2008 ora 9.00. Termenul-limită de depunere a proiectelor este 22 august 2008, ora 16.00. Adresa la care trebuie trimise proiectele online este http://fonduri.mcti.ro/. În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea on-line, proiectul trebuie depus la registratura MCTI, din B-dul Libertăţii. Nr.14, Sector 5, Bucureşti.

Tot astăzi, MCTI a publicat pe website-ul www.mcti.ro, secţiunea “Ghidurile Solicitantului”, subsecţiunea „Ghiduri finale”, varianta finală a Ghidului solicitantului pentru operaţiunea 3.1.1. Aceasta detaliază criteriile specifice care trebuie îndeplinite de potenţialii beneficiari şi proiectele lor, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei răspunde la eventualele întrebări sau nelămuriri cu privire la fondurile structurale în domeniul IT&C la adresa de e-mail fonduri@mcti.ro.

8.04.2008

Compartimentul de informare publică şi Relaţii cu Presa