a a a

Sesiuni de informare cu privire la instrumentele structurale în domeniul IT&C la Roman şi Galaţi

Comunicate de presă
Sesiuni de informare cu privire la instrumentele structurale în domeniul IT&C la Roman şi Galaţi

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei(MCTI) a participat săptămâna trecută la două sesiuni de instruire cu privire la accesarea fondurilor structurale în domeniul IT&C. Cele două sesiuni s-au desfăşurat la Roman în data de 15 mai şi la Galaţi în 16 mai a.c., ambele organizate în parteneriat cu Bancpost, Centrul de Afaceri Bacău, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi şi Parcul de Tehnologia Informaţiei Galaţi.

La aceste sesiuni de informare au participat un număr aproximativ de 25 de firme în Roman şi 50 de firme în Galaţi.

Agenda evenimentului a cuprins prezentarea oportunităţilor de finanţare din cadrul Axei prioritare III - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC pentru sectoarele public şi privat, Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), informaţii privind pachetul cererii de finanţare, evaluarea cererii de finanţare şi implementarea proiectului, dar şi soluţiile bancare Bancpost create în sprijinul implementării proiectelor cu finanţare europeană în domeniul TIC.

Aceste evenimente succed parteneriatului încheiat între MCTI şi Bancpost, în luna aprilie a acestui an, pentru sprijinirea IMM-urilor în procesul de absorbţie al fondurilor structurale de la Uniunea Europeană alocate pentru dezvoltarea domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

Reamintim pe această cale celor interesaţi că MCTI a deschis apelul de proiecte pentru Domeniul Major de Intervenţie I „Susţinerea utilizării Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”, Operaţiunea 3.1.1:„Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe”. Înregistrarea proiectelor se poate face la adresa http://fonduri.mcti.ro, iar depunerea lor se va face în termen de trei zile lucrătoate de la înscriere, la registratura MCTI. Mai multe detalii puteţi găsi atât pe site-ul MCTI www.mcti.ro cât şi pe site-ul OIPSI http://fonduri.mcti.ro, iar pentru eventuale nelămuriri ne puteţi contacta la adresa fonduri@mcti.ro.

19.05.2008

Compartimentul de informare publică şi Relaţii cu Presa