a a a

Domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 1 "Susţinerea conectării la broadband şi serviciile conexe"