a a a

INSTRUCȚIUNE privind obligativitatea transmiterii cererilor de rambursare/ plată/ prefinanțare și a rapoartelor de progres prin MySMIS

Comunicate de presă

INSTRUCȚIUNEA nr. 35/31.01.2020 privind obligativitatea transmiterii cererilor de rambursare/ plată/ prefinanțare și a rapoartelor de progres prin aplicația informatică MySMIS 2014 - modulul IMPLEMENTARE

postat în 05.02.2020