a a a

Invitatie de participare pentru achiziționarea unei soluții de arhivare electronică

Comunicate de presă

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – Organismul Intermediar  pentru Promovarea Societatii Informationale  (M.C.S.I.- OIPSI), cu sediul în București, sector 5, B-dul Libertății nr. 14, telefon: +4 (021) 311.41.12  fax: +4 (021) 311.39.19 , intenţionează să achizitioneze o solutie de arhivare electronica - Cod CPV  72252000- 6 Servicii de arhivare computerizata conform specificațiilor  tehnice din caietul de sarcini anexat.

Caiet de sarcini

Invitatie de participare

 

Postat in 22.10.2019