a a a

Proiecte de bune practici

Proiecte în românăProiecte în engleză

Slovacia

Proiectul “Planning the Gateway” I şi II

 

Finlanda

Multipolis Network

 

Proiectul BERNET

 

Urban Pilot Project (UPP) în Helsinki


Päijät-Häme


Learn in the Net

 

Going Digital


Virtual Kainuu


Inteko


TEHO-project


TEL LAPPI


e-Learning pentru adulţi


IT pentru fermieri


Learning Central Karelia, Outokumpu and Polvijarvi Project


Koillismaa Information Network


e-Commerce pentru IMM-uri


Oraşul Informaţional


Proiectul Octopus


Fereastra către societatea informaţională în centrul Helsinki-ului

An integrated platform for multimedia skilled workforce enhancement by providing focused training in digital content


Connecting Somerset


Digital Dundee City


eBooks on Demand


European Electronic Public Procurement Application Framework in the Western Balkan Region


e-tendering platform


European Inland Waterway Information Service


EUropean PAYment circuit


Helping Answers Decision Service


NorScot Enables


Rural Area Information Technology Broadband Network


Secure Electronic Invoicing Service


Mobile services contributing towards trustful European cooperation


Giving European People a Voice in EU-Legislation

sus

Slovacia

Proiectul “Planning the Gateway” I şi II

- cooperare transfrontalieră între Austria, Ungaria, Republica Cehă şi Slovacia;
- un sistem IT complet pentru informare transfrontalieră despre iniţiativele care au legătură cu dezvoltarea regională în zona Viena-Brno-Bratislava-Györ;
- în prezent baza de date conţine aproape 200 de proiecte, care sunt actualizate regulat cu descrieri şi rapoarte privind progresul lor;
- accesibilă oricui, baza de date este disponibilă în 5 limbi (germană, cehă, maghiară, slovacă şi engleză) şi este proiectată în asa fel încât să fie uşor de folosit: funcţia de căutare oferă diferite criterii de selecţie (regiune, temă, perioadă, proiecte noi).

Cost total: 123.326 euro
Contribuţia UE: 61.663 euro

 

Finlanda

Multipolis Network

- o platformă de colaborare transfrontalieră pentru inovaţie între Finlanda şi Suedia;
- strategia proiectului Multipolis a constat în crearea unor platforme de sprijin unde diferite companii şi organizaţii să coopereze pentru a sprijini şi dezvolta inovaţiile;
- au fost lansate o serie de proiecte-pilot în care firmele au căutat potenţiali clienţi şi parteneri de cealalată parte a frontierei.

Cost total: 279.000 euro
Contribuţia UE: 139.500 euro

 

Proiectul BERNET

- Proiectul BERNET (Baltic Eutrophication Regional Network) a fost lansat în 1999 în cooperare cu şapte regiuni Baltice cu scopul de a îmbunătăţi managementul problemei în Marea Baltică;
- este un proiect “soft”: o platformă pentru schimbul de informaţii referitoare la probleme şi la posibilele soluţii la aceste probleme;
- proiectul e finanţat de FEDR, Programul PHARE şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului din Danemarca.

Cost total: 1.300.000 euro
Contribuţia UE: FEDR – 974.000 euro; PHARE – 118.000 euro

 

Urban Pilot Project (UPP) în Helsinki

- clădirea istorică Lasipalatsi a fost transformată într-un nou centru de activitate economică, combinând tehnologia informaţiei şi comunicaţiile cu arta şi cultura;
- clădirea construită în 1936 era aproape părăsită: în cadrul UPP clădirea a fost renovată, devenind un centru media;
- s-a încercat să se păstreze cât mai mult posibil din caracteristicile originale ale clădirii;
- acum Centrul găzduieşte peste 20 de companii, cu mai mult de 200 de angajaţi şi mai mult de 100.000 de vizitatori pe lună;
- Centrul mai oferă acces liber la tehnologiile moderne, inclusiv 20 de staţii conectate la internet, echipamente şi facilităţi pentru producătorii video şi media, o bibliotecă publică şi o librărie şi multe alte facilităţi;
- Centrul Lasipalatsi facilitează accesul la tehnologia informaţiei unui public larg.

Cost total: 9.000.000 euro
Contribuţia UE: 2.700.000 euro

 

Päijät-Häme

- proiectul reţelei Päijät-Häme a creat o sferă de servicii electronice pentru locuitorii din regiune;
- reţeaua oferă informaţii despre zona şi serviciile pe care le oferă şi a devenit un al doilea centru al oraşului.

Cost total: 260.000 euro
Contribuţia UE: 45.000 euro

 

Learn in the Net

- are ca scop dezvoltarea know-how-ului şi folosirea învăţământului bazat pe web în sud-estul Finlandei;
- populaţia din această regiune nu are un nivel ridicat de educaţie, lipsesc instituţiile de învăţământ superior şi economia are o structură simplă;
- cele două mari obiective ale proiectului au fost: îmbunătăţirea know-how-ului local legat de internet şi e-Learning şi oferirea posibilităţii de a învăţa pe internet locuitorilor regiunii;
- proiectul a contribuit la dezvoltarea educaţiei în regiune, în special la nivel universitar şi a ajutat la reducerea diviziunii digitale între regiune şi restul ţării.

Cost total: 227.894 euro
Contribuţia UE: 164.151 euro

 

Going Digital

- în Karelia de Sud Fondurile Structurale ajută la dezvoltarea afacerilor locale media şi a profesioniştilor din domeniul producţiei digitale;
- grupurile ţintă pentru acest proiect sunt profesioniştii din domeniul filmului, oamenii interesaţi de producţile multimedia şi studenţii din Karelia de Sud.

Cost total: 196.862 euro
Contribuţia UE: 161.545 euro

 

Virtual Kainuu

- regiunea Kainuu, din estul Finlandei, se află la o distanţă considerabilă de capitală şi alte zone metropolitane, fapt care a dus practic la izolarea sa;
- scopul proiectului Virtual Kainuu a fost să îmbunătăţească perspectivele economiei regiunii prin oferirea de internet şi platforme de tehnologia informaţiei antreprenorilor şi publicului larg;
- de asemenea, proiectul mai viza atragerea oamenilor în acea zonă şi creşterea oportunităţilor profesionale pentru tinerii absolvenţi;
- au fost dezvoltate o varietate de servicii, ca de exemplu: un sistem on-line de rezervare a camerelor de hotel; un sistem de comandă on-line pentru un producător de haine; noi servicii universitare pe internet, etc.

Cost total: 789.500 euro
Contribuţia UE: 300.550 euro

 

Inteko

- scopul proiectului: instruirea personalului Politehnicii Kajaanii în domeniul e-Learning;
- obiectivele specifice ale proiectului Inteko sunt:

- educarea personalului Politehnicii Kajaani pentru a deveni experţi în e-Learning;
- testarea şi evaluarea platformelor şi alegerea celei mai potrivite pentru e-Learning la Politehnica Kajaani;
- planificarea şi dezvoltarea de materiale pentru e-Learning împreună cu alte universităţi;
-achiziţionarea unei clase noi pentru instruirea personalului.


Cost total: 426.706 euro
Contribuţia UE: 213.353 euro

 

TEHO-project

- are scopul de a îmbunătăţi utilizarea tehnologiei informaţiei în IMM-uri prin dezvoltarea unor sisteme informaţionale cuprinzătoare;
- a avut 2 părţi: proiecte de dezvoltare (15 proiecte) şi seminarii (2 seminarii).

 

TEL LAPPI

- servicii de telemedicină pentru centrul de sănătate din Sodankyla, spitalul central şi cel universitar;
- prin intermediul teleconsultaţiilor, medicul de la centrul de sănătate local se poate consulta cu specialiştii de la spitalul central din Rovaniemi şi de la spitalul universitar din Oulu, aflate la sute de kilometri distanţă;
- în acest fel, spitalele mai mici pot oferi servicii medicale variate locuitorilor, indiferent de locul de reşedinţă.

Cost total: 729.000 euro
Contribuţia UE: 391.500 euro

 

e-Learning pentru adulţi

- dezvoltarea unei reţele pentru învăţământ la distanţă;
- proiectul implică urmatoarele acţiuni:

- dezvoltarea facilităţilor pedagogice ale instituţiilor şi asigurarea educaţiei;
- asigurarea disponibilităţii unei infrastructuri tehnice pe deplin funcţionale;
- anticiparea nevoilor educaţionale ale cetăţenilor şi ale afacerilor locale şi de a întâmpina aceste nevoi;
- transmiterea informaţiilor între instituţiile educaţionale şi informarea cetăţenilor de oportunităţile oferite de educaţia la distanţă.


Cost total: 450.000 euro
Contribuţia UE: 16.650 euro

 

IT pentru fermieri

- consolidarea abilităţilor în folosirea computerului în regiunile rurale prin îmbunătăţirea cunoştinţelor de folosire a software-ului şi hardware-ului de către fermieri;
- facilitează crearea unor reţele între fermieri (cooperare);
- cursuri de bază în folosirea procesoarelor de text, a foilor de calcul, a e-mailului şi internetului;
- exista şi cursuri de software profesional.

Cost total: 1.722.000 euro
Contribuţia UE: 1.377.760 euro

 

Learning Central Karelia, Outokumpu and Polvijarvi Project

- îmbunătăţirea accesului la societatea informaţională în zonele rurale;
- prima parte a proiectului implică instruirea localnicilor fără un loc de muncă pentru a deveni “instructori locali”;
- a doua parte presupune instalarea a 35 de chioşcuri IT cu acces liber;
- a treia parte a proiectului o reprezintă crearea unei Reţele Comunitare.

Costuri totale: 1.380.000 euro
Costuri suportate de UE: 1.104.000 euro

 

Koillismaa Information Network

- autorităţile din Koillismaa au trasat o strategie de dezvoltare bazată pe tehnologia informaţiei, turism, resurse naturale şi administraţie publică; pentru a duce la bun sfârşit această strategie, autorităţile locale au construit Reţeaua Informaţională Koillismaa (Koillismaa Information Network);
- a fost folosită tehnologia ATM (Asynchronous Transfer Mode), care asigură servicii de bandă largă rapide şi stabile pentru transferul digital de sunete, fax, date, imagini şi video;
- multe profesii bazate pe tehnologie şi industria informatică s-au dezvoltat rapid, iar conexiunile rapide asigurate de reţeaua informaţională au încurajat companiile să îşi stabilească activitaţile în zonă;
- turismul a avut un rol important în creşterea veniturilor provenite din tehnologia informaţiei.

Costuri totale: 1.682.000 euro
Costuri suportate de UE: 589.000 euro

 

e-Commerce pentru IMM-uri

- proiectul pentru dezvoltarea know-how-ului privind comerţul electronic avea drept scop încurajarea abilităţilor legate de e-Business, ajutând la crearea de noi oportunităţi pentru IMM-uri;
- în regiunea Oulu de Sud cel mai mare obstacol în folosirea eficientă a reţelelor informaţionale pentru comerţul electronic era lipsa calificărilor şi a educaţiei;
- obiectivele proiectului au fost:

- crearea unui centru de studiu despre comerţul electronic;
- să asigure o pregătire în domeniul comerţului electronic care să fie în strânsă legătură cu necesităţile întreprinderilor;
- alcătuirea unei reţele de instructori în domeniul e-biz;
- creşterea competitivităţii firmelor regionale pe piaţa internă şi internaţională;
- crearea de noi oportunităţi pentru pregătirea în domeniul e-Business.

- proiectul a fost implementat de Politehnica din Ostrobothnia Centrala între 1 septembrie 2000 şi 11 noiembrie 2002 şi a avut două părti:

- înfiinţarea unui centru de pregătire în comerţ electronic;
- instruirea directorilor şi a personalului în domeniul comerţului electronic.

- printre rezultatele proiectului se numără:

- crearea unui centru de pregătire în comerţul electronic în regiunea Oulu de Sud;
- creşterea cunoştinţelor şi aptitudinilor legate de comerţul electronic în regiune:
- aplicarea noilor cunoştinţe în cadrul IMM-urilor locale.


Costuri totale: 253.000 euro
Costuri suportate de UE: 115.000 euro

 

Oraşul Informaţional

- administraţia publică din Finlanda se va confrunta cu o problemă majoră în decada urmatoare, când peste 130.000 de angajaţi vor ieşi la pensie; cu toate acestea, tehnologia informaţiei poate juca un rol important în rezolvarea acestei probleme, putând ajuta la procesarea mai eficientă a sarcinilor şi a informaţiei;
- oraşul Oulu vrea să fie printre primele oraşe în care se dezvoltă acest nou tip de administraţie şi există deja câteva proiecte IT în stadiul de planificare şi chiar de implementare; unele dintre aceste proiecte se preocupă doar de anumite departamente ale administraţiei, în timp ce altele sunt mai largi şi implică întreaga administraţie a oraşului şi sectorul privat;
- aceste proiecte de colaborare includ: dezvoltarea de portaluri şi servicii online, creşterea ratei de folosire a serviciilor wireless în oraş;
- Programul Societatea Informaţională Oulu e un proiect care implică întreaga administraţie a oraşului; obiectivele programului sunt:

- să permită oraşului să fie printre primele în dezvoltarea societăţii informaţionale;
- să stabilească o strategie în ceea ce priveşte societatea informaţională la nivelul administraţiei locale;
- să creeze modele operaţionale pentru cooperarea cu grupuri de interes exterioare;
- să creeze un mediu operaţional, cu infrastructura corespunzătoare, pentru dezvoltarea societăţii informaţionale;
- să creeze un sistem de control pentru utilizarea tehnologiei informaţiei în furnizarea serviciilor;
- sa crească accesibilitatea societăţii informaţionale prin educaţie.


Costuri totale: 467.000 euro
Costuri suportate de UE: 186.000 euro

 

Proiectul Octopus

- are drept scop crearea unui mediu inovativ pentru dezvoltarea şi testarea de noi aplicaţii mobile;
- în anii următori tehnologia broadband va duce la creşterea semnificativă a ratelor de transfer pentru comunicaţiile mobile şi va deschide nenumărate oportunităţi pentru dezvoltarea de noi produse şi servicii;
- obiectivele proiectului sunt:

- să permită dezvoltarea şi testarea rapidă a aplicaţiilor mobile prin implementarea unei platforme de dezvoltare şi testare accesibile şi gratuite în regiunea Oulu;
- să menţină competitivitatea regională prin crearea unui mediu favorabil inovaţiilor şi dezvoltării aplicaţiilor mobile şi a serviciilor;
- crearea de oportunităţi pentru a aduce la zi educaţia din domeniul aplicaţiilor mobile.

- proiectul este împărţit în două programe: 1) construirea platformei de dezvoltare şi testare şi 2) programul de implementare şi calificare;
- Programul Octopus oferă instituţiilor de învăţământ şi de cercetare oportunitatea de a conduce cercetări, de a dezvolta şi a aduce la zi educaţia şi de a crea noi programe educaţionale;
- într-o primă etapă, mediul a constat dintr-o infrastructură oferită de companiile OPOY/Finnet pentru servicii 2-2,5G, cum ar fi: navigarea pe internet, SMS, MMS. În momentul de faţă se face trecerea reţelei către tehnologiile EDGE şi 3G;
- oraşul Oulu e principalul partener în acest proiect; printre alţi parteneri se numără: Nokia, OPOY/Finnet, Politehnica din Oulu, Centrul de Expertiză al Regiunii Oulu, Universitatea din Oulu, VTT şi Mobile Forum (un consorţiu alcătuit din principalii operatori de afaceri în domeniul comunicaţiilor mobile);
- printre realizările prevăzute a se obţine în urma acestui proiect se numără:

- creşterea competitivităţii în regiune până în 2006;
- crearea de noi locuri de muncă;
- crearea de noi companii;
- crearea de noi aplicaţii şi servicii inovative, orientate spre utilizator;
- producerea de teze de licenţă şi de doctorat şi crearea de noi expertize în afacerile din domeniul comunicaţiilor mobile.

- la sfârşitul proiectului, modelul operaţional dezvoltat va permite crearea unei companii comerciale care să continue programul Octopus.

Costuri totale: 3.966.000 euro
Costuri suportate de UE: 1.766.000 euro

 

Fereastra către societatea informaţională în centrul Helsinki-ului

- în 1998 a fost finalizată renovarea clădirii Lasipalatsi, monument de importanţă naţională; în urma acestei acţiuni, oraşul s-a îmbogăţit cu o facilitate media;
- unul din scopurile principale ale noii facilităţi este promovarea tehnologiilor de internet; pentru aceasta, mai multe puncte de acces la internet au fost plasate în diferite locaţii din clădire, permiţând navigarea pe internet sau citirea e-mail-ului în timpul servirii unei cafele;
- multe din aceste puncte de acces la internet pot fi folosite gratuit;
- există şi o bibliotecă care oferă atât servicii tradiţionale, cât şi o serie de servicii bazate pe web;
- pe lângă acestea, diverse studiouri de televiziune au închiriat birouri în clădire, există o varietate de magazine cu produse IT şi non-IT, un centru media de 400m2, un nou cinematograf, o galerie de artă.

Costuri totale: 9.000.000 euro
Costuri suportate de UE: 2.700.000 euro