a a a

Anunt privind stadiul evaluarii proiectelor - Actiunea 2.2.1 apel 2

Comunicate de presă

Anunț stadiu evaluare proiecte aferente

Acţiunii 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

 

 Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale a finalizat evaluarea tehnico-economică pentru o parte din cele 223 de proiecte depuse în cadrul Acţiunii 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apelul 2.

 

Conform prevederilor Ghidului solicitantului de la punctul 4.3. Selecția proiectelor

 

ATENȚIE!

Având în vedere faptul că proiectele depuse în cadrul acestui apel intră în competiție, selectarea unui proiect pentru finanțare este condiționată de îndeplinirea simultană a următoarelor elemente:

a) punctajul obținut să fie de cel puțin 60 de puncte (punctaj minim de calitate)

b) să nu obțină valoare 0 la nici unul dintre sub-criteriile de evaluare tehnico-economică

c) disponibilitatea fondurilor pentru regiuni mai dezvoltate și regiuni mai puțin dezvoltate alocate acestui apel.

 

Acordarea finanțării se va realiza astfel:

a)     pentru proiectele care obțin la evaluarea tehnico-economică peste 80 de puncte, vor fi finanțate după principiul „first in, first out” până la concurența cu alocările  prezentului apel pentru regiuni mai dezvoltate și regiuni mai puțin dezvoltate (dacă este cazul);

b)     pentru proiectele care obțin la evaluarea tehnico-economică un punctaj între 60 și 80 puncte se realizează o listă de ierarhizare în ordinea descrescătoare a punctajului și se finanțează până la concurența cu alocările prezentului apel pentru regiuni mai dezvoltate și regiuni mai puțin dezvoltate rămase după finanțarea proiectelor care obțin  peste 80 de puncte.

 

Astfel, în perioada următoare vor fi notificați (în ordinea înregistrării proiectelor):

1.    solicitanții ale căror proiecte au obținut peste 80 de puncte în urma evaluării tehnico economice, cu privire selectarea proiectului pentru finanțare (inclusiv justificarea punctajelor prin atașarea grilelor și rapoartelor de evaluare tehnico-economică)

2.    solicitanții ale căror proiecte au obținut sub 60 de puncte în urma evaluării tehnico-economice cu privire la respingerea proiectului (inclusiv justificarea punctajelor prin atașarea grilelor și rapoartelor de evaluare tehnico-economică), cu posobilitatea formulării contestațiilor

 

Pentru proiectele care au obținut un punctaj cuprins între 60 de puncte și 80 de puncte, se va aștepta finalizarea evaluării tehnico-economice pentru toate proiectele până la ultimul depus, pentru a se putea realiza lista de ierarhizare în ordinea descrescătoare a punctajului.

Solicitanții acestor proiecte vor fi notificați  cu privire la selecția proiectelor (inclusiv justificarea punctajelor prin atașarea grilelor și rapoartelor de evaluare tehnico-economică) după realizarea listei de ierarhizare în ordinea descrescătoare a punctajului cu posibilitatea formulării de contestații.

 Postat in 21.10.2019