a a a

Consultare publica privind Digital Europe Draft Orientations

Comunicate de presă
Consultare publică privind Digital Europe Draft Orientations

Uniunea Europeană își propune investiții majore în economia și societatea digitală, cu scopul de a facilita condițiile necesare creșterii autonomiei tehnologice a Europei, și, implicit, a competitivității acesteia în raport cu economia digitală globală.
Programele aflate în derulare pentru susținerea unor asemenea obiective esențiale pentru dezvoltarea economiei și societății europene vor fi complementare în viitorul apropiat cu Programul Europa Digitală 2021 – 2027  – respectiv, Programele Comunitare HORIZON 2020, Connecting Europe Facility, Programul Europa Creativă (inclusiv Media), Fondul InvestEU, COSME, Programul privind Piața Unică, Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European Plus (inclusiv Inițiativa privind Ocuparea Forței de Muncă, Sănătatea și Competențele Digitale de Bază), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Erasmus, Fondul European de Ajustare la Globalizare (competențele digitale de bază și avansate), Fondul pentru Gestionarea Integrată a Frontierelor, Fondul pentru Securitate Internă, Programul pentru Mediu și Politici Climatice (inclusiv eficiența energetică) și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime), conform  Propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Programului Europa Digitală pentru perioada 2021-2027 SEC(2018) 289 final - SWD(2018) 305 final - SWD(2018) 306 final.
Primele Orientări ale Programului Europa Digitală au fost supuse consultării publice începând cu data de 25 iulie 2019, în vederea colectării unor opinii ce pot sprijini ulterior Comisia Europeană să definitiveze conținutul domeniilor ce formează acest program, astfel încât să corespundă așteptărilor mediului de afaceri, societății în totalitatea sa, precum și unor categorii de actori economici, sociali și politici distincți, ce pot contribui direct sau indirect la generarea valorii europene adăugate - ca parte a unei economii globale întărite prin tehnologia europeană.
Cele cinci obiective specifice ale Programului Europa Digitală sunt calculul de înaltă performanță (high-performance computing – HPC), securitatea cibernetică, inteligența artificială, competențele digitale avansate și implementarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și interoperabilitatea.
Activitățile propuse a se realiza prin intermediul Programului Europa Digitală nu pot fi realizate de un singur Stat Membru singur, ci, numai în baza unor demersuri colective la nivel european. Astfel, este estimată atragerea unor investiții în valoare de 9,2 miliarde de EURO (ce trebuie agreate cu Consiliul și Parlamanetul European) în implementarea efectivă a Programului Europa Digitală pentru perioada 2021 – 2027.
Pentru realizarea unor asemenea investiții, Statele Membre trebuie să dispună de personal competent și de forță de muncă calificată. De exemplu, în conformitate cu propunerile Comisiei Europene din Liniile Orientative ale Draftului Programului Europa Digitală, răspândirea și utilizarea capacităților digitale va avea în vedere următoarea acoperire: click aici.
De aceea, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale își propune să contribuie activ la procesul de promovare a Programului Europa Digitală și invită actorii interesați să parcurgă detaliile acestui demers al Comisie Europene și, totodată, să completeze sondajul online, disponibil la nivelul acestui link: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/have-your-say-future-investment-europes-digital-economy, până la data de 25 octombrie 2019.
Postat in 04.09.2019