a a a

Lansare apel Actiunea 2.3.1. - Sectiunea Cloud Computing guvernamental si retelele sociale in institutiile publice

Comunicate de presă
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale împreună cu Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea apelului de proiecte de tip necompetitiv aferent Acțiunii 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – Secțiunea Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice.
Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează on-line, în mod continuu, începând cu data de 05 septembrie 2019 ora 09:00 și se va încheia în data de 29 februarie 2020 ora 17:00.
Apelul de proiecte, aferent Axei Prioritare 2 a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, are o alocare indicativă de 20.215.533 euro (FEDR+BS), echivalent în lei = 95.661.923,71 la cursul valutar inforeuro din luna august 2019, 1 euro = 4.7321 lei, cu posibilitatea utilizării mecanismului de supracontractare, în condițiile legii.
Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-urile https://2014.mysmis.ro și http://mfe.gov.ro.
Ghidul solicitantului si anexele aferente se regasesc la sectiunea Ghidurile solicitantului/Apeluri deschise. 

Postat in 02.09.2019