a a a

Metodologie privind monitorizarea indicatorilor financiari si fizici ai POC 2014 - 2020

Comunicate de presă
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate supune dezbaterii publice METODOLOGIA privind monitorizarea indicatorilor financiari şi fizici ai Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020.
Documentul se regaseste la secțiunea Consultare publică și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (www.mfe.gov.ro) până luni, 19.08.2019. 
Observațiile și sugestiile pot fi trimise la: tel./fax 021.311.41.12 / 021.311.39.19 sau la e-mail: fonduri.oipsi@comunicatii.gov.ro.
Postat în 12.08.2019