a a a

Anunț privind respectarea regulilor generale de identitate vizuală

Comunicate de presă

În scopul asigurării unei identităţi vizuale armonioase şi pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea finanțării europene, Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România (MIV 2014-2020) şi regulile specifice stabilite de Autoritatea de Management se aplică programelor operaţionale şi proiectelor finanţate din Instrumente Structurale.

MIV 2014-2020 este documentul care stabilește regulile generale de identitate vizuală care trebuie respectate în perioada de programare 2014-2020 și prezintă elementele vizuale obligatorii, o serie de medii de comunicare și modul particularizat de utilizare a identității vizuale în contextul lor.

Respectarea prevederilor manualului este obligație a contractelor de finanţare încheiate între Autoritaţile de Management/Organismele Intermediare şi beneficiar.

Scopul MIV 2014-2020 este de a sprijini beneficiarii de finanțare din Fonduri ESI 2014-2020 în îndeplinirea obligațiilor de informare și comunicare, reglementate prin regulamentele europene în domeniu.

Având în vedere cele de mai sus, în scopul implementării cu succes a proiectelor și a evitării aplicării de sancțiuni financiare, avem rugămintea ca înaintea publicării/realizării oricăror materiale de informare/promovare realizate prin proiect să consultați MIV 2014 – 2020 și celelalte informații publicate la adresa:

http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare

 

 

Postat în 09.05.2019