a a a

Actiunea 2.2.1. apel 2 - numarul proiectelor depuse

Comunicate de presă
Pâna la data de 29.03.2019 s-au depus un număr de 61 de proiecte aferente acțunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apelul 2.

Postat în 29.03.2019