a a a

Actiunea 2.2.1. apel 2 - numarul proiectelor depuse

Comunicate de presă
Pâna la data de 18.03.2019 s-au depus un număr de 51 de proiecte aferente acțunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apelul 2.

Postat în 18.03.2019