a a a

Numărul proiectelor depuse în cadrul acțiunii 2.2.1. apel 2

Comunicate de presă

Pâna la data de 08.03.2019 s-au depus 47 de proiecte aferente acțunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apelul 2.

Postat în 08.03.2019