a a a

Anunț privind achiziția de expertiză tehnică de specialitate în domeniul evaluării proiectelor - Acțiunile 2.1.1. și 2.2.1.

Comunicate de presă
                                                                                                                      Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (M.C.S.I. - O.I.P.S.I), cu sediul în Bucureşti, sector 5, B-dul Libertăţii nr.14, telefon: (021) 311.41.12 fax.: +4(021) 311.39.19, intenţionează să achiziționeze servicii de expertiză tehnică de specialitate în domeniul evaluării proiectelor depuse în cadrul Axei Prioritare 2 POC – Acţiunile 2.1.1 şi 2.2.1, cu următoarele coduri CPV:

Cod CPV: 79419000-4 (Servicii de consultanţă în domeniul evaluării)
Cod CPV: 71319000-7 (Servicii de expertiză)
Cod CPV: 71316000-6 (Servicii de consultanță în telecomunicații)

În acest context, se așteaptă depunerea de oferte, care să includă obligatoriu următoarele informaţii:
Datele de identificare ale societăţii (adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie), precum şi datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relaţiile cu MCSI-OIPSI.
Oferta financiară depusă, prezentată detaliat în lei, fără TVA, cu preţul pentru 1 proiect evaluat cât şi pentru toate serviciile solicitate aferente celor 350 de cereri de finanţare. Preţul pentru 1 proiect evaluat în lei va fi cel utilizat în evaluarea ofertelor depuse.
Perioada de valabilitate a ofertei.
Specificaţiile tehnice prezentate în Caietul de Sarcini (obligatorii - Nu se vor accepta oferte parţiale). 
Aplicându-se criteriul de evaluare a ofertelor “cel mai bun raport calitate-preţ”, precizeazăm faptul că, cerinţele caietului de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale.
Valoarea estimată a achiziţiei este de 131.250 lei fără TVA, respectiv 156.187,50 lei cu TVA.
Documentaţia de atribuire (caietul de sarcini) aferentă serviciilor de expertiză tehnică de specialitate în domeniul evaluării proiectelor, se regăseşte mai jos.
Rugăm toţi operatorii economici interesaţi  să depună ofertele la Registratura MCSI din Bdul. Libertăţii nr.14 sector 5, Bucureşti, până la termenul limită de 03.10.2018, ora 17:00.
 
Anunţul a fost postat azi, 01.10.2018.