a a a

Lansarea apelului aferent Acţiunii 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – SECȚIUNEA E-SĂNĂTATE

Comunicate de presă

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea apelului de proiecte aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-SĂNĂTATE, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene cu numărul 967/26.09.2018, și lansarea apelului de proiecte de tip non-competitiv cod POC/473/2/4 SECȚIUNEA E-SĂNĂTATE, cu depunere continuă. 

Data deschiderii apelului: 01.10.2018, ora 09.00.

Data închiderii apelului: 31.12.2023, ora 13.00.

 

Apelul de proiecte, aferent Axei Prioritare 2 a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, are un buget alocat de 139.311.000 lei (FEDR). 

Durata maximă de implementare a proiectului este de cel mult 36 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-urile https://2014.mysmis.ro și http://www.fonduri-ue.ro/ .

 

Ghidul solicitantului

Anexe

Postat în 28.09.2018