a a a

Centralizare observații consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 2.3.1. - Secțiunea E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA - Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0

Comunicate de presă
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate publică observațiile din perioada de consultare publică pentru Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.1 - Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data - Secțiunea E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA - Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

Centralizarea observațiilor din consultare publică este postată pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (http://fonduri.mcsi.ro), la secțiunea Consultare publică și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (www.fonduri-ue.ro), secțiunea Implementare program.
Postat în 28 august 2018