a a a

Modificarea Ghidului solicitantului aferent Acţiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE

Comunicate de presă

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, prin Ordinul ministrului fondurilor europene cu numărul 805/23.08.2018.

Postat în 23 august