a a a

Deschiderea apelului aferent acțiunii 2.3.1 – Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa Secțiunea Cloud computing guvernamental

Comunicate de presă

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea apelului de aferent 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – Secțiunea Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice.

Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează on-line, începând cu data de 25 iulie 2018 ora 09:00 şi se va încheia în data de 25 martie 2019, ora 17:00.

Se va finanța proiectarea și implementarea unei soluții tehnice destinată asigurării exploatării partajate, ca serviciu, a resurselor IT de către instituțiile și autoritățile din sectorul public din România precum și asigurarea bazei tehnice pentru dezvoltarea direct în cloud a viitoarelor aplicații folosite în administrația publică.  

Apelul de proiecte, aferent Axei Prioritare 2 a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, are un buget alocat de 45.000.000 euro (FEDR + BS), echivalentul în lei – 209.628.000 la cursul info euro din luna iulie. Durata maximă de implementare a proiectului este de cel mult 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-urile https://2014.mysmis.ro și http://www.fonduri-ue.ro/.

Pentru vizualizarea Ghidului solicitantului si a anexelor aferente, accesați Secțiunea Ghidurile solicitantului/Apeluri deschise

 

Postat in 24.07.2018