a a a

Centralizare observații consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet

Comunicate de presă
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate publică observațiile din consultare publică pentru Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet - Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

Centralizarea observațiilor din consultare publică este postată pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (http://fonduri.mcsi.ro), la secțiunea Consultare publică și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (www.fonduri-ue.ro), secțiunea Implementare program.
Postat în 16 iulie 2018