a a a

Consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acţiunea 2.3.1. – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA

Comunicate de presă
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA - Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.
Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, http://fonduri.mcsi.ro, la secțiunea Consultare publică și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (www.fonduri-ue.ro), secțiunea Implementare program.
Perioada de consultare publică este de 20 zile lucrătoare, începând cu data de 12 iulie 2018 până în data de 09 august 2018, timp în care observațiile și sugestiile pot fi trimise la: tel./fax 021.311.41.12 / 021.311.39.19 sau la e-mail: fonduri.oipsi@comunicatii.gov.ro.
Postat în 12.07.2018