a a a

Anunţ începere proiect „Sprijin pentru evaluarea proiectelor depuse în cadrul Axei Prioritare 2 POC – Acţiunea 2.1.1.”

Comunicate de presă

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, a demarat în cursul lunii aprilie 2018  proiectul „Sprijin pentru evaluarea proiectelor depuse în cadrul Axei Prioritare 2 POC – Acţiunea 2.1.1.”, cod MySMIS 119913 - Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014 – 2020 

Postat în 16 mai 2018