a a a

Consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice

Comunicate de presă
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice - Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.
Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, http://fonduri.mcsi.ro, la secţiunea Consultare publică și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (www.fonduri-ue.ro), secțiunea Implementare program.
Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare, începând cu data de 08 mai 2018 până în data de 22 mai 2018, timp în care observaţiile şi sugestiile pot fi trimise la: tel./fax 021.311.41.12/021.311.39.19 sau la e-mail: fonduri.oipsi@comunicatii.gov.ro.
Postat în 07 mai 2018