a a a

Instrucțiune privind înregistrarea în MySMIS a cheltuielilor eligibile aferente Acțiunii 2.3.3.

Comunicate de presă
INSTRUCȚIUNEA nr. 20478/22.03.2018 privind înregistrarea în MySMIS a cheltuielilor eligibile aferente Acțiunii 2.3.3. - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE - postat în 23 martie 2018