a a a

Deschidere apel Acțiunea 2.3.3. - SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate, e-cultură

Comunicate de presă

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță deschiderea apelului aferent Acţiunii 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECTIUNEA E-EDUCATIE. 

Bugetul alocat acestui apel este de 433.072.640 lei FEDR.

Intervenţiile legate de TIC în educație vor viza activitatea curriculară din mediul preuniversitar. Acest tip de educație se bazează în principal pe resurse OER și Web 2.0 pentru activitatea de învățare/evaluare pe bază de proiecte și de e-portofoliu de rezultate al elevului, pe crearea de conținut digital original și interacțiune. 

În cadrul acestui apel se vor finanța următoarele proiecte:

- Sistem Informatic de Management al Școlarității (SIMS)

- Wireless - Campus

- Portalul Național al Educației "Biblioteca Școlară Virtuală" 

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului.

Înregistrarea și transmiterea proiectelor se va face începând cu data de 20 martie 2018, ora 9.00.