a a a

Comunicat actualizat privind proiectul "Continuarea sprijinului pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale implicat în gestionarea POC și închiderea POS CCE"

Comunicate de presă

Demararea proiectului "Continuarea sprijinului pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale implicat în gestionarea POC și închiderea POS CCE" - proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020 în baza contractului de finanțare nr. 3.1.068/18.01.2018

Postat în 9 februarie 2018