a a a

Deschiderea apelului aferent acțiunii 2.3.1 – Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 - SECȚIUNEA E-GUVERNARE – EVENIMENTE DE VIAȚĂ

Comunicate de presă

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale anunță deschiderea apelului aferent Acțiunii 2.3.1. - Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data - SECȚIUNEA E-GUVERNARE - EVENIMENTE DE VIAȚĂ

 

Bugetul alocat acestui apel este de 138.322.266 lei (contribuția UE și contribuția națională).

 

În cadrul acestui apel se va finanța un proiect care vizează creșterea transparenței și interacțiunii ONRC cu cetățenii, precum și îmbunătățirea eficienței interne prin creșterea nivelului de sofisticare a serviciilor existente.

Cererea de finanțare se va depune prin aplicația MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului.

Sistemul informatic MySMIS 2014+ se va deschide în data de 06.02.2018, ora 09.00, urmând a se închide la epuizarea bugetului alocat. 

 

 

Documente - suport:

Ghidul solicitantului

Anexe