a a a

Comunicat privind încheierea proiectului

Comunicate de presă
Comunicat privind încheierea proiectului "Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada decembrie 2015 - decembrie 2017, pentru personalul OIPSI, implicat în gestionarea FESI" - proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020, contract de finanțare nr. 3.1.022/06.07.2016