a a a

Decizie privind soluționarea Contestației formulată de SC ZYWA ECO CONSTRUCT SRL împotriva Procesului verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 6061/20.09.2017

Comunicate de presă

DECIZIE nr. 6042/24.11.2017 privind soluționarea Contestației formulată de SC ZYWA ECO CONSTRUCT SRL împotriva Procesului verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 6061/20.09.2017, înregistrată la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI) sub nr. 5904/18.10.2017

Contract de finanțare nr. 1839/311/05.05.2014

Titlu Proiect: "Creșterea productivității SC ZYWA ECO CONSTRUCT SRL, prin accesul la broadband și servicii conexe"

Cod SMIS 40986