a a a

Decizie privind soluționarea contestației formulată de SUNTEC TRADE SRL împotriva Procesului verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 16753/28.10.2015

Comunicate de presă

DECIZIE nr. 5275/10.10.2017 privind soluționarea Contestației formulată de SUNTEC TRADE SRL împotriva Procesului verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 16753/28.10.2015, înregistrată la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI) sub nr. 17554/24.10.2015

Contract de finanțare nr. 1500/332/23.12.2013

Titlu Proiect: "Modernizarea magazinului virtual la firma Suntec Trade" 

Cod SMIS 48203