a a a

Decizie privind soluționarea Contestației formulată de RC&G CONSULT SRL împotriva Procesului verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 5299/04.07.2016

Comunicate de presă

DECIZIE nr. 5273/10.10.2017 privind soluționarea Contestației formulată de RC&G CONSULT SRL împotriva Procesului verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 5299/04.07.2016, înregistrată la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI) sub nr. 4296/08.08.2016

Contract de finanțare nr. 1326/16.12.2013

 

Titlu proiect: "Dezvoltarea activității firmei RC&G Consult prin implementarea unei platforme B2B", cod SMIS 47025