a a a

Consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet

Comunicate de presă

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC)  pentru o economie digitală competitivă,  Schemei de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet și Schemei de ajutor de minimis pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet.

 

Ghidul Solicitantului, Schema de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet și Schema de ajutor de minimis pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet sunt postate pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, http://fonduri.mcsi.ro, la Secțiunea Consultare publică și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (www.fonduri-ue.ro), secțiunea Implementare program.

Anexa conținând lista localităților albe NGA, menționată în Ghid, va fi publicată după ce va fi furnizată de către ANCOM.

Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice, începând cu data de 22.12.2017 până la data de 20.01.2018, timp în care observațiile și sugestiile pot fi trimise la: tel./fax 021.311.41.12/ 021.311.39.19 sau pe e-mail la: fonduri.oipsi@comunicatii.gov.ro  

postat în 22 decembrie 2017

Ghid solicitant 

Schema de ajutor de stat 

Schema de ajutor de minimis 

Anexe