a a a

Informatii privind încărcarea proiectelor aferente actiunii 2.2.1. în platforma MySMIS2014+

Comunicate de presă

Vă informăm că apelul aferent acţiunii 2.2.1 din cadrul Axei 2 a POC a fost redeschis în platforma MySMIS2014+ şi are titlul “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere - Apel reconstituit pentru pastrarea pistei de Audit - Anul 2015” (cod apel: POC/46/2/2/Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere).

Scopul redeschiderii acestui apel este acela de a încărca în sistemul MySMIS proiectele încărcate iniţial pe site-ul OIPSI, pentru a se asigura trasabilitatea fluxului de date și a pistei de audit.

 

Având în vedere:

  1. Prevedrea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, conform căreia fondurile structurale pot fi acordate numai cu înscrierea în sistemul MySMIS a fiecărui solicitant şi a fiecarui proiect propus spre finanţare,

2.    Contractul de finanțare încheiat pentru proiectul pe care l-aţi depus în cadrul Axei 2 a POC, acţiunea 2.2.1, în care la art. 7 alin. 10 este specificat: “Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele şi să completeze datele pentru care este răspunzător în termen de maxim 3 luni de la data semnării contractului sau până la transmiterea primei cereri de prefinanţare/plată/rambursare, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, în MySMIS 2014”,

vă informăm că este necesar să vă creaţi cont de utilizator în sistemul MySMIS şi să introduceţi proiectul pe care l-aţi depus în cadrul apelului pentru acţiunea 2.2.1 din cadrul Axei 2 a POC, atât ca informaţie structurată, cât şi ca fişiere de tip PDF, semnate electronic.

Este recomandat ca în MySMIS să se încarce, ca informaţie structurată, datele din cererea de finanțare revizuită (care este anexă la contractul de finanţare şi/sau rezultată în urma procesului de verificare administrativă, a eligibilităţii şi de evaluare tehnico-economică). Documentele de tip PDF se vor încărca în MySMIS, ca ataşament în cadrul câmpului “Solicitant” a cererii de finanțare aferente platformei MySMIS şi reprezintă cererea de finanţare depusă iniţial pe site-ul OIPSI, precum şi varianta revizuită a acesteia.

 

Atenţie! Referitor la fişierele aferente cererii de finanţare iniţiale şi fişierele ce reprezintă răspunsurile la solicitările de clarificări din etapele de evaluare, selecţie şi contractare – vă informăm acestea trebuie să fie exact cele depuse/transmise la OIPSI (documentul în sine şi data semnăturii electronică a fiecărui fişier trebuie să corespundă cu cele care se regăsesc la OIPSI). În cazul în care nu le puteţi identifica, vă informăm că le puteţi solicita ofiţerilor de proiect din etapa de evaluare.

 

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, OIPSI vă oferă posibilitatea de a parcurge împreună cu reprezentanţii săi etapele necesare înregistrării în aplicaţia MySMIS a proiectului depus. În cazul în care optaţi pentru această variantă, vă rugăm să comunicaţi ofiţerului de proiect din etapa de evaluare, data şi ora la care puteţi să veniţi şi să vă asiguraţi că veţi avea la dumneavoastră laptop-ul propriu, dispozitivul pentru semnătura electronică, OIPSI urmând să vă asigure accesul la internet.

Pentru operativitatea încărcării proiectelor în sistem vă rugăm ca la data prezentării la sediul OIPSI să aveţi deja creat contul de utilizator în sistem. Contul de utilizator vă va folosi atât la depunerea documentelor ulterioare ale proiectului (cereri de rambursare, rapoarte de progres), cât şi a oricăror alte proiecte indiferent de programul operaţional.

 

Dacă optaţi pentru introducerea proiectului de la sediul dumneavoastră, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că după momentul transmiterii proiectului în sistemul MySMIS, nu mai puteţi efectua modificări/corecturi ale cererii de finanţare.

 

Termenul de închidere al apelului afişat de MySMIS este 01.12.2017, dar vă rugăm să aveţi în vedere faptul că fără încărcarea proiectului și obținerea codului MySMIS nu vi se poate face nici o plată aferentă activităţilor derulate.

 

Mai multe informaţii despre aplicaţia MySMIS găsiţi la http://www.fonduri-ue.ro/mysmis