a a a

Clarificări, documente şi formulare necesare Beneficiarilor în implementarea proiectelor şi rambursarea cheltuielilor

Implementare/Monitorizare

F5 - Confirmare vizită

F12 - Raport progres

F16 - Raport durabilitate

F19 - Notificare privind modificarea contractului

CLARIFICĂRI

Clarificări privind implementarea proiectelor 221 - postat în 9 noiembrie 2017

Clarificări privind detalierea cheltuielilor salariale - postat în 29 noiembrie 2017 

 

Manual de Identitate Vizuala 2014 - 2020

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/comunicare/MIV.v2.2014.2020.pdf  

Pentru produsele de informare şi publicitate ale proiectului, Autoritatea de Management a stabilit următorul slogan:

"Competitivi împreună" 

 

 

Rambursarea cheltuielilor

ATENTIE!! Formulare noi pentru cererile de prefinantare, de rambursare, de plată și rambursare aferentă cererilor de plată

Anexa 1 Cerere de prefinanțare

Anexa 2 Cerere de rambursare

Anexa 3 Cerere de plată

Anexa 4 Cerere de rambursare aferentă cererii de plată

Postat în 27 iunie 2018 

 

Instrucţiunea nr. 14605/16.03.2017 privind implementarea proiectelor depuse de beneficiari în cadrul POC 

 

Formular prefinanţare - actualizat în 17.08.2017

Formular Cerere de plată

Formular Cerere de rambursare aferentă Cererii de plată

Formular Cerere de rambursare şi cererii de rambursare aferentă prefinanţării

Lista de verificare a Cererii de prefinanţare - actualizat în 17.08.2017

Liste de verificare

Mod de prezentare a dosarului de achiziţii 

Postat în 26 iunie 2017 

 

INSTRUCȚIUNEA nr. 3/30.03.2018 privind transmiterea de către beneficiari a dosarului cererilor de rambursare - postat în 12 aprilie 2018

INSTRUCȚIUNEA nr. 4/30.03.2018 privind conținutul dosarului de achiziție și a documentelor aferente transmise de către beneficiarii Programului Operațional Competitivitate - postat în 12 aprilie 2018 

INSTRUCȚIUNEA nr. 5/10.05.2018 privind conținutul dosarului achiziției și a documentelor aferente transmise de către beneficiarii Programului Operațional Competitivitate - postat în 14 mai 2018

INSTRUCȚIUNEA nr. 6/10.05.2018 privind transmiterea de către beneficiari a dosarului cererilor de rambursare, cererilor de plată și cererilor de rambursare aferente cererilor de plată - postat în 14 mai 2018 

 

CLARIFICĂRI

Clarificare cu privire la data eligibilității cheltuielilor rezultate în urma modificărilor contractuale - postat în 26 ianuarie 2018 

 

Clarificări privind depunerea cererilor de prefinanțare

ATENȚIE!! Depunere NUMAI după primirea de la AM POC a Notificării privind situatia cererii de rambursare aferentă cererii de prefinanţare anterioare - Postat în 2 mai 2018