a a a

Anunț privind implementarea proiectului "Sprijin pentru evaluarea proiectelor primite în cadrul Axei prioritare 2 POC 2014 - 2020 (TIC)"

Comunicate de presă
Informații privind proiectul "Sprijin pentru evaluarea proiectelor primite în cadrul Axei prioritare 2 POC 2014 - 2020 (TIC)", cod 2.1.013 prin POAT 2014 - 2020