a a a

Comunicat privind demararea proiectului "Sprijin pentru evaluarea proiectelor primite în cadrul Axei prioritare 2 POC 2014 - 2020 (TIC)

Comunicate de presă
Comunicat privind asigurarea expertizei în domeniul evaluării proiectelor