a a a

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate a avizat favorabil prelungirea perioadei de înregistrare a propunerilor de proiecte.

Comunicate de presă

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate a avizat favorabil prelungirea perioadei de înregistrare a propunerilor de proiecte. 

 

Având în vedere dificultățile întâmpinate de potențialii solicitanți ai apelului cu privire la identificarea documentelor necesare întocmirii proiectelor, se prelungeste  perioada de înregistrare a propunerilor de proiecte pentru apelul de Proiecte Retrospective POS CCE - Axa prioritară III Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public până la data de 28 iulie 2016, ora 17:00

 

Bugetul total alocat acestui apel este de 60 mil. euro FEDR la cursul de 4,5 lei/euriar valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate este de 25 mil. euro.

 

Documentele - suport se regăsesc la Secţiunea Ghidurile Solicitantului/Apeluri Deschise