a a a

Rezultate preliminare privind evaluarea proiectelor aferente acţiunii 2.2.1.

Comunicate de presă

Urmare a  apelului lansat de MCSI – OIPSI în cadrul Axei Prioritare 2 a POC 2014-2020 din data de 2 noiembrie 2015, au fost înscrise on-line 235 de intenții de proiecte.

Acțiunea 221 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere are ca scop finanțarea realizării de către IMM (singure sau în parteneriat) de produse și servicii TIC inovative susținându-se cheltuieli pentru: 

Produse harware și software necesare realizării produselor/serviciilor inovative;

- Personalul implicat în realizarea produselor/serviciilor inovative; 

Marketingul produselor/serviciilor inovative create;

- Activități auxiliare: plan de afaceri, instruire, auditare proiect, management proiect.

Proiectele care ar putea fi susținute financiar aparțin IMM care sunt înregistrate și își desfășoară activitatea în România.

Pentru consultarea rezultatelor preliminare, click Lista proiecte.