a a a

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Stiri si evenimente

București, Noiembrie 2013

Ministerul pentru Societatea Informațională, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, a demarat ȋn cursul lunii noiembrie 2013, proiectul “Sprijin pentru evaluare comunicare și TI ȋn cadrul Axei Prioritare 3 POS CCE“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu AM POS CCE.

Valoarea totală a proiectului este de 3.023.318,40 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.267.488,80 lei.

 

Obiectivul proiectului este consolidarea capacității tehnico-administrative a OIPSI prin:

Achiziționarea și/sau ȋnchirierea de echipamente TIC și periferice, soft, mentenanță (inclusiv administrare site), servicii de telefonie mobilă (voce și date) ;

Sprijin pentru realizarea de materiale promoționale specifice Axei Prioritare 3 POS CCE/organizarea de evenimente;

 

Persoană contact: Iulian DRENEA
Funcţie: Director Direcția Evaluare, Selecție și Contractare
Tel. 021.311.41.12, Fax: 021.311.39.19

Adresă: Bd. Libertății nr.14, sector 5, București