a a a

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Stiri si evenimente

București, Februarie 2014

Ministerul pentru Societatea Informațională, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, a demarat ȋn cursul lunii februarie 2014, proiectul “Sprijin din punct de vedere logistic in ceea ce priveste desfasurarea activitatilor specifice Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu AM POS CCE.

Valoarea totală a proiectului este de 9.803.664,26 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 6.788.448,19 lei.

 

Obiectivul proiectului este asigurarea asistenței tehnice și financiare pentru procesele de evaluare și control, orientată către atingerea unei implementări ȋn condiții optime a Axei Prioritare 3 POS CCE, prin׃

Instruire specializată pentru personalul OIPSI;

Sprijin pentru funcționarea OIPSI prin decontarea cheltuielilor de transport, cazare, diurnă, pentru deplasări interne și externe;

Achiziția de rafturi metalice pentru arhivă și mobilier pentru OIPSI;

Achiziția de scaune de birou pentru OIPSI;

Achiziția de consumabile și articole de birou;

Achiziția de cărți, publicații și abonamente relevante ȋn vederea susținerii activităților specific Axei Prioritare 3 – POS CCE;

Achiziția de servicii poștale și curierat rapid ȋn vederea susținerii activităților Axei Prioritare 3 – POS CCE;

Achiziția de servicii de arhivare fizică și electronică;

Achiziția unui studio pentru realizarea unui sistem informatic de urmărire și control de către OIPSI a proiectelor finanțate prin POS CCE Axa Prioritară 3 TIC;

Achiziția de servicii de expertiză tehnică ȋn scopul sprijinirii activității OIPSI.

 

Persoană contact: Iulian DRENEA
Funcţie: Director Direcția Evaluare, Selecție și Contractare
Tel. 021.311.41.12, Fax: 021.311.39.19

Adresă: Bd. Libertății nr.14, sector 5, București