a a a

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Stiri si evenimente

București, Februarie 2014

Ministerul pentru Societatea Informațională, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, a demarat ȋn cursul lunii februarie 2014, proiectul “Sprijin pentru realizarea de materiale promoționale specifice Axei Prioritare 3 POS CCE“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu AM POS CCE.

Valoarea totală a proiectului este de 307.584,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 186.038,71 lei.

 

Obiectivul proiectului este asigurarea sprijinului pentru realizarea de materiale promoționale specifice Axei Prioritare 3 POS CCE.

 

Persoană contact: Iulian DRENEA
Funcţie: Director Direcția Evaluare, Selecție și Contractare
Tel. 021.311.41.12, Fax: 021.311.39.19

Adresă: Bd. Libertății nr.14, sector 5, București