a a a

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Stiri si evenimente

București, Aprilie 2015

Ministerul pentru Societatea Informațională, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, a demarat ȋn cursul lunii aprilie 2015, proiectul “Sprijin pentru Organismul Intermediar privind operarea ȋn SMIS a datelor aferente proiectelor finanțate din fonduri europene cȃt și a cererilor de rambursare“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene.

Valoarea totală a proiectului este de 329.046,40 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 246.784,80 lei.

 

Obiectivul proiectului este asigurarea numărului de persoane care să introducă ȋn SMIS datele necesare proiectelor cȃt și a cererilor de rambursare.

 

Persoană contact: Iulian DRENEA
Funcţie: Director Direcția Evaluare, Selecție și Contractare
Tel. 021.311.41.12, Fax: 021.311.39.19

Adresă: Bd. Libertății nr.14, sector 5, București