a a a

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Stiri si evenimente

București, Iunie 2014

Ministerul pentru Societatea Informațională, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, a demarat ȋn cursul lunii decembrie 2015, proiectul “Sprijin pentru Organismul Intermediar pentru implementarea operațiunii: Sprijin pentru realizarea rețelelor broadband ȋn zonele de eșec al pieței“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu AM POS CCE.

Valoarea totală a proiectului este de 45.450,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 34.087,50 lei.

 

Obiectivul proiectului este reprezentat de realizarea documentelor programatice necesare lansării operațiunii “Sprijin pentru realizarea rețelelor broadband ȋn zonele de eșec al pieței” și asigurarea expertizei de specialitate necesare OIPSI, ȋn relația cu Comisia Europeană și cu alte organisme pȃnă la aprobarea proiectului major aferent operațiunii.

 

Persoană contact: Iulian DRENEA
Funcţie: Director Direcția Evaluare, Selecție și Contractare
Tel. 021.311.41.12, Fax: 021.311.39.19

Adresă: Bd. Libertății nr.14, sector 5, București