a a a

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Stiri si evenimente

București, August 2015

Ministerul pentru Societatea Informațională, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, a demarat ȋn cursul lunii august 2015, proiectul “Sprijin acordat de Banca Mondială pentru realizarea condiționalităților ex.ante specifice Axei Prioritare 2 a Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene.

Valoarea totală a proiectului este de 3.472.960,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.604.720,00 lei.

 

Obiectivul proiectului ȋl constituie implementarea eficientă a Axei Prioritare 2 “Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, ȋn cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014 - 2020.

 

Persoană contact: Iulian DRENEA
Funcţie: Director Direcția Evaluare, Selecție și Contractare
Tel. 021.311.41.12, Fax: 021.311.39.19

Adresă: Bd. Libertății nr.14, sector 5, București