a a a

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Stiri si evenimente

 

București, Aprilie 2014

Ministerul pentru Societatea Informațională, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, a demarat ȋn cursul lunii aprilie 2014, proiectul “Sprijin pentru actualizarea informaţiilor în SMIS“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu AM POS CCE.

Valoarea totală a proiectului este de 163.432,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 122.574,00 lei.

 

Obiectivul proiectului este asigurarea numărului de persoane care să introducă ȋn SMIS datele necesare proiectelor cȃt și a cererilor de rambursare.

 

Persoană contact: Iulian DRENEA
Funcţie: Director Direcția Evaluare, Selecție și Contractare
Tel. 021.311.41.12, Fax: 021.311.39.19

Adresă: Bd. Libertății nr.14, sector 5, București