a a a

Comunicat privind începerea implementării proiectului "Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate de MSI"

Comunicate de presă
"Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul pentru Societatea Informaţională, în perioada Ianuarie - Decembrie 2015 pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale", cod SMIS 58524 - Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007 - 2013.