a a a

Consultare publică - Ghidul Solicitantului pentru beneficiarii publici

Comunicate de presă
Ministerul pentru Societatea Informaţională – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru beneficiarii publici, în vederea lansării  apelului de propuneri de proiecte. 

Ghidul solicitantului este postat spre consultare pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, http://fonduri.mcsi.ro, la secţiunea Consultare publică în perioada 1 - 15 octombrie 2015.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de  15  octombrie 2015, ora 17.00 la:  numarul de tel./fax  021 311 41 12 / 021 311 39 19 sau  la adresa de e-mail: fonduri.oipsi@msinf.ro.